Menu

Generalforsamling 2022

 

Indkaldelse til generalforsamling i

FC GOG Fodbold

 

Mandag d. 21/3 kl. 19:00 i Gadbjerg Hallens Cafeteria.

(Langgade 76, 7321 Gadbjerg)

Alle medlemmer er velkomne og stemmeberettigede ved fremmøde men du er naturligvis ikke forpligtet til noget, selvom du møder op og deltager på aftenen!

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og evt. Stemmetæller
  2. Beretning fra det forgangne år ved formanden
  3. Godkendelse af regnskab 2020/2021
  4. Bugdetforslag for kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 

Vi håber at se mange af jer til en god aften, hvor vi kan drøfte det forgangne -og de kommende år i vores lokale fodboldklub. Skulle du have nogle forslag eller input til aftenen, er du mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen via mail: formand@fcgogfodbold.dk

Vel mødt!

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen i FC GOG Fodbold

 

Luk